Menu Zavřeno

POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

  • Při autonehodě zastavujeme vlastní vůz až za nehodou v bezpečné vzdálenosti (vzdálenost záleží na místě nehody).
  • Vozidlo zajistíme proti pohybu, zapneme výstražná světla a vyndáme klíčky ze zapalování.
  • Před vystoupením z vozu si oblékneme reflexní vestu, vezmeme lékárničku, mobil a výstražný trojúhelník.
  • Pokud jsou s námi ve voze další osoby, které nebudou poskytovat první pomoc (děti), odvedeme je z vozu do bezpečné vzdálenosti za svodidla.
  • Trojúhelníkem zviditelníme místo nehody – v obci se umisťuje 50 m za havarovaným vozem (proti směru jízdy), na rychlostní komunikaci pak 100 m.
  • Pokud je to možné, zajistíme proti pohybu havarovaný vůz. Dávejte pozor na nevystřelené airbagy. Do auta lezte raději přes zadní dveře, zatáhněte ruční brzdu a vyndejte klíčky ze zapalování.
  • Na místě pak poskytujeme první pomoc dle závažnosti zranění jednotlivých účastníků dopravní nehody.
  • Pokud to není nezbytně nutné (masivní krvácení, zástava dechu) a nehrozí nebezpečí (např. oheň), pak se zraněnými v autě nemanipulujeme ani je z vozu nevytahujeme. Pouze kontrolujeme životní funkce a fixujeme hlavu.
  • V případě dopravní nehody VŽDY voláme tísňovou linku 112, protože u dopravní nehody je obvykle třeba více složek integrovaného záchranného systému.

Vlastní bezpečnost

Umístění trojúhelníku


Algoritmus pomoci při dopravní nehodě