Menu Zavřeno

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)

 • Řešení stavu, kdy je člověk v bezvědomí a nedýchá.
 • Cílem KPR je obnovení dodávky okysličené krve do mozku. Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Po 4-5 min. od zástavy oběhu okysličené krve v mozku začínají při běžné teplotě nenávratně odumírat mozkové buňky. I když se později profesionálním zachráncům podaří krevní oběh obnovit, vyšší mozkové funkce bývají trvale poškozené.

Jaké jsou příčiny (osoba je v bezvědomí a nedýchá)?

Kardiální (srdeční)

 • infarkt myokardu
 • fibrilace komor
 • mechanické poškození

Nekardiální (přímo nesouvisí se srdcem)

 • topení se
 • dušení cizím předmětem
 • vykrvácení,…

POSTUP KPR U DOSPĚLÉ OSOBY

 • Kontrola okolí
 • Oslovení, zatřesení
 • Záklon hlavy a kontrola dýchání
 • Volání na linku 155
 • 30 stlačení hrudníku: 2 záchranné vdechy nepřetržitě do příjezdu ZZS
 • Nebo
 • Stlačování hrudníku nepřetržitě do příjezdu ZZS

Kontrola okolí

Rozhlédneme se a případně odstraníme nebezpečí (myslíme na vlastní bezpečnost).

Oslovení, zatřesení

Hlasitě zraněného oslovíme: „Haló pane/paní, slyšíte mě?“

Pokud osoba nereaguje → přistoupíme a zatřeseme za obě ramena.

Zprůchodnění dýchacích cest a kontrola dýchání

Hranu ruky položíme na čelo a dva prsty dáme pod bradu.

Provedeme záklon hlavy směrem dozadu.

Kontrolujeme dýchání ideálně 7 sekund, maximálně však 10 sekund.

Záklonem hlavy dojde ke zprůchodnění dýchacích cest → jazyk se odlepí od patra.


!!! Pozor na tzv. lapavé dýchání („kapří dýchání“). Vyskytuje se u více než 50 %osob se srdeční zástavou. Tzv. terminální lapavé dýchání je provázeno nádechy v nápadně dlouhých intervalech („občas se nadechne”), připomíná dýchání kapra po vytažení z vody. Lapavé dýchání je považováno za známku srdeční zástavy a vyžaduje okamžité zahájení resuscitace.

 • oko

  pozorujeme zdvihání a klesání hrudníku

 • vzduch

  cítíme na tváři vydechovaný vzduch

 • ucho

  slyšíme nádech a výdech

Volání na tísňovou linku 155/112

Použijeme hlasitý odposlech.

Nikdy nepokládáme hovor jako první.

Čekáme na otázky.

KDE se nacházíme?

CO se stalo?

KOMU se to stalo?

Komprese hrudníku

Provádíme 30 kompresí hrudníku a podáváme 2 záchranné vdechy (případně nepřetržitě komprese hrudníku)

Stlačujeme 5-6 cm do hloubky hrudníku na pevné podložce (nikoliv např. matrace)

Rychlost stlačení 100 – 120 stlačení za minutu (provádíme v rytmu písničky „Rolničky, rolničky“ nebo „Stayin’ Alive“)

Kompresi provádíme ve středu hrudníku oběma rukama, avšak stlačuje pouze hrana dlaně

Určení místa, kde provádíme kompresi hrudníku: Nachází se uprostřed hrudníku mezi klíční kostí a posledním obloukem žebra (místo je označeno zeleným kroužkem). 

Vizualizace efektivně prováděné KPR

Záchranné vdechy

Zakloníme hlavu směrem dozadu (tahem na bradu a čelo).

Zacpeme nos palcem a ukazováčkem.

Při správně podaném vdechu dojde k nazdvihnutí hrudníku.

Záchranný vdech má trvat 1 sekundu a celkový čas přerušení kompresí by neměl být delší než 5 sekund!

Pro vlastní ochranu můžeme při podávání záchranného vdechu použít resuscitační roušku nebo resuscitační masku (je součástí balíčku u automatizovaného externího defibrilátoru – AED).

Kdy nemusíme podávat záchranné vdechy?

 • při poškození ústní dutiny (zakrvácená ústní dutina, zvratky);
 • hrozí riziko infekce a nemáme k dispozici resuscitační masku/roušku (neznámá osoba);
 • zachránce není trénovaný.

Záchranné vdechy není nutné v těchto případech poskytnout. Stačí bez přestávky vykonávat komprese hrudníku

Kdy ukončujeme KPR?

 • Dojde k obnovení srdeční činnosti, projevy: probouzení postiženého, spontánní pohyb, otevírání očí, kašel.
 • Úplné fyzické vyčerpání zachránce.
 • Předání postiženého posádce ZZS.