Menu Zavřeno

POPÁLENINY

Příčiny popálenin

Příčiny popálenin

POSTUP PRVNÍ POMOCI

Kontrola okolí a vlastní bezpečnost

  • rozhlédnutí se – kontrola okolí kvůli nebezpečí (odstavení působení tepla)
  • nasazení ochranných rukavic (případně jiné alternativy)

Okamžité chlazení čistou studenou vodou

  • popáleniny vždy chladit čistou studenou vodou z vodovodního kohoutku 20 min, nebo dokud přináší úlevu
  • přilepené oblečení či roztavené náramky nestrhávat!
  • prstýnky či hodinky, řetízky odstranit až pod studenou vodou

Po chlazení + lékařské ošetření

  • Po dostatečném chlazení, když jdeme vyhledat lékařskou pomoc, popáleninu překrýt nepřilnavou fólií (např. potravinářskou).
  • Tísňovou linku volat v tom případě, kdy jde o rozsáhlé popáleniny, hluboké popáleniny a když zraněná osoba nedokáže přijít sama nebo má příznaky šoku.

Zasáhnutí oka

  • Při popálení /zasáhnutí oka vyplachujeme oko čistou vodou.
  • Při nečistotách či chemikáliích použijeme oční sprchu.
Oční sprcha