Menu Zavřeno

POUŽITÍ AED PŘI KPR

Až 80 %srdečních zástav bez ohledu na vzniku příčiny má prvních minutách poruchu srdečního rytmu – komorovou fibrilací, komorovou tachykardií. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3–5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50–75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR (AED) 

AED je přístroj s hlasovou navigací, který dokáže pomoct zachránit osobu při náhlé zástavě krevního oběhu pomocí defibrilačního výboje. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. AED pomáhá obnovit normální rytmus srdce.

Zjistěte si, kde ve Vašem okolí je nejbližší AED!

POSTUP KPR S AED

 • Kontrola okolí
 • Oslovení, zatřesení
 • Záklon hlavy a kontrola dýchání
 • Volání na tísňovou linku 155/112 a přinesení AED
 • Nalepení AED a poslouchání pokynů
 • 30:2 resuscitace do příchodu ZZS

Kontrola okolí

Rozhlédneme se a případně odstraníme nebezpečí (myslíme na vlastní bezpečnost).

Oslovení, zatřesení

Hlasitě zraněného oslovíme: „Haló pane/paní, slyšíte mě?“

Pokud osoba nereaguje → přistoupíme a zatřeseme za obě ramena.

Zprůchodnění dýchacích cest a kontrola dýchání

Hranu ruky položíme na čelo a dva prsty dáme pod bradu.

Provedeme záklon hlavy směrem dozadu.

Kontrolujeme dýchání ideálně 7 sekund, maximálně však 10 sekund.

 • oko

  pozorujeme zdvihání a klesání hrudníku

 • vzduch

  cítíme na tváři vydechovaný vzduch

 • ucho

  slyšíme nádech a výdech

!!! Pozor na tzv. agonálne dýchanie („kaprie dýchanie“) . Vyskytuje sa u viac než 50 %osôb so srdečnou zástavou. Tzv. terminálne agonálne dýchanie je uskutočnené nádychom v nápadne dlhých intervaloch („občas sa nadýchne”), pripomína dýchanie kapra po vytiahnutí z vody. Agonálne dýchanie je považované za známku srdcovej zástavy a vyžaduje okamžité zahájenie resuscitácie.

Volání na tísňovou linku 155/112 a přinesení AED

Použijeme hlasitý odposlech.
Nikdy nepokládáme hovor jako první.
Čekáme na otázky.

KDE se nacházíme?

CO se stalo?

KOMU se to stalo?

Operátor může oznámit, že v blízkosti se nachází AED

Přinesení AED a zapnutí

Použití AED nemá přednost před prováděním KPR. Pokud jsi na místě sám, neopouštěj pacienta, pokud není AED dostupné v tvé bezprostřední blízkosti, prováděj kvalitní KPR.

Zahajte resuscitaci a mezitím požádejte ostatní přítomné o přinesení AED. Zapněte AED a postupujte podle vizuálních nebo zvukových pokynů.

Nalepení elektrod

Odstraňte oděv kolem hrudníku postiženého. Ujistěte se, že hrudník osoby je suchý, případně ho osušte.


Nalep elektrody podle obrázku na odhalený hrudník pacienta, pokud je to možné, nepřerušuj během lepení elektrod srdeční masáž.


Elektrody se po nalepení nesmí vzájemně dotýkat. Standardně jednu elektrodu nalepíme vpravo od hrudní kosti pod kost klíční, druhou elektrodu na levou boční část hrudníku směrem do podpaží tak, aby byl střed elektrody přibližně v úrovni prsní bradavky (anterolaterální pozice).

Pokyn „ANALÝZA SRDEČNÍHO RYTMU“

Během analýzy rytmu přeruš KPR a zkontroluj, že se nikdo pacienta nedotýká. Dotyk může přerušit analýzu AED. Ostatní přítomné nahlas upozorníme a též použijeme gesto „Nedotýkám se.“

Pokyn „VÝBOJ DOPORUČEN“

Výboj doporučen – Zkontroluj, zda se pacienta
nikdo nedotýká a stiskni blikající tlačítko k podání výboje.

Jakmile je výboj podán, zahaj znovu KPR a pokračuj do další analýzy rytmu, která se spustí automaticky za 2 min.

Pokyn „VÝBOJ NEDOPORUČEN“

Výboj nedoporučen – Pokračuj v poskytování KPR do další analýzy rytmu, která se spustí automaticky za 2 min.

Pokyn „ZAČNĚTE KPR“

Pokračuj v poskytování KPR podle možnosti v poměru 30:2 do další analýzy rytmu, která se spustí automaticky za 2 min.

Pokud není možné podání záchranných vdechů, vykonáváme pouze komprese hrudníku.

Pamatujte na to, že standardní AED můžete používat pro nedýchající osoby starší 8 let a o minimální váze 25 kg. Některé defibrilátory však umožňují přepnout do tzv. dětského režimu. I ten lze použít laikem. Potřebujete-li defibrilovat dítě od 1 roku do 8 let věku a vaše AED nemá dětský režim, můžete použít standardní režim pro dospělé, ale dbejte na to, aby nedošlo k vzájemnému dotknutí elektrod.

2 Comments

 1. Pingback:Kardiopulmonálna resuscitácia – Zachraň kolegu

 2. Pingback:KPR – Zachraň kolegu

Komentáře nejsou povoleny.