Menu Zavřeno

ZÁSTAVA KRVÁCENÍ

Příčiny krvácení

 • dopravní nehody
 • vážné úrazy na pracovišti (úrazy u strojů, pil, cirkulárky,…)
 • neopatrnost při ostrých předmětech
 • amputační poranění
 • otevřené zlomeniny

POZOR!

V případě masivního krvácení je nejméně času na záchranu postiženého. Po 1-1,5 minutě masivního krvácení člověk ztratí takové množství krve, že už není možná záchrana. Proto nejprve zastavujeme krvácení a až poté voláme záchrannou zdravotnickou službu. Obecně na zástavu krvácení funguje tlak. Dle místa úrazu máme 4 možnosti, jak krvácení zastavit, tzv. 4T:

 • tlak do rány
 • tlakový obvaz
 • turniket (škrtidlo)
 • tamponáda (wound packing)

POSTUP PRVNÍ POMOCI

 • Kontrola okolí
 • Tlak přímo na ránu vlastní rukou / prsty
 • Použití rukavic
 • Tlak do rány (tlakový obvaz, turniket, tamponáda)
 • Protišokové opatření
 • Volání na tísňovou linku 155

Kontrola okolí

 • Rozhlédnutí se, zda nehrozí nebezpečí a zajištění zdroje úrazu (vypnutí stroje, odložení ostrých předmětů atd.).
 • Použijeme jednorázové rukavice, případně jinou alternativu (igelitový sáček, igelitová taška apod.)

Tlak přímo na ránu vlastní rukou / prsty

Zraněnou osobu požádáme, aby si na ránu přitlačila vlastní rukou či prsty (podle velkosti rány).

Použití rukavic

Pokud si zraněná osoba tlačí přímo do rány, použijeme jednorázové rukavice nebo alternativu (igelitovou tašku, …).

Tlak do rány

Zatlačíme do krvácející rány přímo rukou nebo prsty a vyvíjíme tlak.

Tlakový obvaz

 • Jedno nerozvinuté obinadlo vložíme přímo do rány a druhým vytvoříme tlak obvázáním. Ideální je použít jedno klasické hydrofilní a druhé elastické.
 • Pokud obvaz prosakuje (krev se dostává ven na horní části obinadla), pevně zatlač vlastníma rukama na ránu přes obvaz.

Turniket (škrtidlo)

 • Používáme při devastačních a amputačních poraněních, nebo pokud nedokážeme tlakem či tlakovým obvazem zastavit krvácení.
 • Turniket používáme vždy jen na horní část končetiny (stehno, paže nad loktem) nad ránou.
 • Správně přiložený turniket (škrtidlo) je, pokud rána přestala krvácet.
 • Při použití turniketu (škrtidla) uvádíme čas, kdy byl aplikován, aby byl tento údaj dostupný pro záchranáře.

Tamponáda – Wound Packing

 • Využíváme hlavně v místě, kde nelze použít turniket či tlakový obvaz (např. třísla, podpaží).
 • Využíváme na hluboké rány či devastační poranění s velkou hloubkou.
 • Odhalíme místo rány a postupně vyplňujeme ránu obinadlem či gázou tak, aby obinadlo vyplnilo celý prostor rány.
 • Následně na ránu přes vytampónovaný obvaz vyvíjíme tlak.

Protišokové opatření

 • Osobu ošetřujeme vždy v poloze vsedě nebo vleže.
 • Pokud je osoba bledá, malátná, unavená či je jí na zvracení, potřebujeme volat na tísňovou linku 155.
 • Pokud je zraněné osobě zima, přikryjeme ji izotermickou fólií z lékárničky nebo dekou či oblečením (např. bunda, mikina).

Volání na tísňovou linku 155/112

 • Použijeme hlasitý odposlech.
 • Nikdy nepokládáme hovor jako první.
 • Čekáme na otázky.

Algoritmus první pomoci při krvácení