Menu Zavřeno

PRVNÍ POMOC PŘI BEZVĚDOMÍ

Příčiny bezvědomí

 • neúrazové – např. otrava alkoholem, hypoglykémie, epileptický záchvat, cévní mozková příhoda
 • úrazové – otřes mozku, pohmoždění či poškození lebky a mozku

POSTUP PRVNÍ POMOCI

 • Kontrola okolí
 • Oslovení, zatřesení
 • Zprůchodnění dýchacích cest + kontrola dýchání
 • Srovnání těla postiženého + prohledání kapes
 • Uložení do stabilizované polohy
 • Volání na tísňovou linku 155

Kontrola okolí

Rozhlédneme se a případně odstraníme nebezpečí (myslíme na vlastní bezpečnost).

Oslovení, zatřesení

 • Hlasitě zraněného oslovíme: „Haló pane/paní, slyšíte mě?“
 • Pokud osoba nereaguje → přistoupíme a zatřeseme za obě ramena.

Zprůchodnění dýchacích cest a kontrola dýchání

 • Hranu ruky položíme na čelo a dva prsty dáme pod bradu.
 • Provedeme záklon hlavy směrem dozadu.
 • Kontrolujeme třemi smysly dýchání ideálně 7 sekund, maximálně však 10 sekund.
 • oko

  pozorujeme zdvihání a klesání hrudníku

 • vzduch

  cítíme na tváři vydechovaný vzduch

 • ucho

  slyšíme nádech a výdech

Srovnání těla postiženého + prohledání kapes

 • Zkontrolujeme kapsy a varovné známky – zda nemá postižený na těle či opasku inzulínovou pumpu, případně v kapse inzulinové pero apod.
 • Upravíme končetiny.
 • Otočíme postiženého na bok směrem k sobě. Srovnáme ruku pod hlavou a provedeme záklon hlavy kvůli zajištění průchodnosti dýchacích cest.

Uložení do stabilizované polohy

 • Osobu upravíme na boku tak, aby měla stabilitu.
 • Vždy se ubezpečíme, aby hlava byla v záklonu a osoba stále dýchala.
 • Dýchání kontrolujeme aspoň 1x za minutu.

Volání na tísňovou linku 155/112

 • Použijeme hlasitý odposlech.
 • Nikdy nepokládáme hovor jako první.
 • Čekáme na otázky.

Algoritmus první pomoci při bezvědomí


Úrazové bezvědomí

V případě úrazového bezvědomí NIKDY nedáváme postiženého do stabilizované polohy. V těchto případech existuje vysoké riziko poranění páteře, hlavy, pánve, a proto se zraněným nemanipulujeme, pouze zajišťujeme průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy a čekáme do příjezdu zdravotnické záchranné služby.