Menu Zavrieť

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)

 • Riešení stavu, kedy je človek v bezvedomí a nedýcha.
 • Cieľom KPR je obnovenie dodávky okysličenej krvi do mozgu. Hlavným faktorom úspechu je rýchlosť zahájenia a účinnosť prevedenia resuscitácie. Po 4-5 min. od zástavy obehu odkysličenej krvi začínajú v mozgu pri bežnej teplote nenávratne odumierať mozgové bunky. Aj keď sa neskôr profesionálnym záchranárom podarí krvný obeh obnoviť, vyššie mozgové funkcie bývajú trvale poškodené.

Aké sú príčiny (osoba je v bezvedomí a nedýcha)?

Kardiálne (srdcové)

 • infarkt myokardu
 • fibrilácia komôr
 • mechanické poškodenie

Nekardiální (přímo nesouvisí se srdcem)

 • topenie sa
 • dusenie sa cudzím predmetom
 • vykrvácanie,…

POSTUP KPR U DOSPELEJ OSOBY

 • Kontrola okolia
 • Oslovenie, zatrasenie
 • ZZáklon hlavy a kontrola dýchania
 • Volanie na linku 155/112
 • 30 stlačení hrudníku: 2 záchranné vdychy nepretržite do príchodu ZZS alebo
 • Stlačenia hrudníku nepretržite do príchodu ZZS

Kontrola okolia

Rozhliadneme sa a prípadne ako je to možné odstránime nebezpečenstvo (myslíme na vlastnú bezpečnosť).

Oslovenie, zatrasenie

Nahlas zraneného oslovíme: „ Haló pane/pani, počujete ma?“

Pokiaľ osoba nereaguje → pristúpime a zatrasieme za obe ramená.

Spriechodnenie dýchacích ciest a kontrola dýchania

Hranu dlane položíme na čelo a dva prsty dáme pod bradu.

Urobíme záklon hlavy smerom dozadu.

Kontrolujeme dýchanie ideálne 7 sekúnd, maximálne však 10 sekúnd

Záklonom hlavy dôjde k spriechodneniu dýchacích ciest → jazyk sa odlepí od podnebia.


 • oko

  pozorujeme zdvíhanie a klesanie hrudníka

 • vzduch

  cítime na tvári vydychovaný vzduch

 • ucho

  slyšíme nádech a výdech

!!! Pozor na tzv. agonálne dýchanie („kaprie dýchanie“) . Vyskytuje sa u viac než 50 %osôb so srdečnou zástavou. Tzv. terminálne agonálne dýchanie je uskutočnené nádychom v nápadne dlhých intervaloch („občas sa nadýchne”), pripomína dýchanie kapra po vytiahnutí z vody. Agonálne dýchanie je považované za známku srdcovej zástavy a vyžaduje okamžité zahájenie resuscitácie.

Volanie na tiesňovú linku 155/112

Použijeme hlasitý odposluch.

Nikdy neskladáme hovor ako prvý.

Čakáme na otázky.

KDE sa nachádzame?

ČO sa stalo?

KOMU sa to stalo?

Kompresie hrudníku

Uskutočníme 30 kompresií hrudníku a podávame 2 záchranné vdychy (prípadne nepretržité kompresie hrudníku)

Stláčame 5-6 cm do hĺbky hrudníku na pevné podložke (nikdy napr. matraci)

Rýchlosť stlačení 100 – 120 stlačení za minútu (vykonávame v rytme pesničky „Rolničky, rolničky“ nebo „Stayin’ Alive“)

Kompresie vykonávame v stredu hrudníku oboma rukami, avšak stláča iba hrana dlane

Určenie miesta, kde vykonávame kompresie hrudníku: Nachádza sa uprostred hrudníku medzi kľúčnymi kosťami a posledným oblúkom rebier (miesto je označené zeleným krúžkom).

Vizualizácia efektívne vykonanej KPR

Záchranné vdychy

Zakloníme hlavu smerom dozadu (ťahom na bradu a čelo).

Zapcháme nos palcom a ukazovákom.

Pri správne podanom vdychu dôjde k nadvihnutiu hrudníku.

Záchranný vdych má trvať 1 sekundu a celkový čas prerušenia kompresií by nemal byť dlhší ako 5 sekúnd!

Pre vlastnú ochranu môžeme pri podávaní záchranného vdychu použiť resuscitačné rúško alebo resuscitačnú masku (je súčasťou balíčku u automatizovaného externého defibrilátoru – AED).

Kedy nemusíme podávať záchranné vdychy?

 • pri poškodenie ústnej dutiny (zakrvácanie ústnej dutiny, zvratky);
 • hrozí riziko infekcie a nemáme k dispozícií resuscitačnú masku/rúško (neznáma osoba);
 • záchranca nie je trénovaný.

Záchranné vdychy nie sú nutné v týchto prípadoch poskytovať. Stačí bez prestávky vykonávať kompresie hrudníku.

Kedy ukončujeme KPR?

 • Dôjde k obnoveniu srdcovej činnosti, prejavy: prebudenie postihnutého, spontánny pohyb, otváranie očí, kašeľ.
 • Úplné fyzické vyčerpanie záchrancu.
 • Predanie postihnutého posádke ZZS.