Menu Zavrieť

3 kroky v prvej pomoci

R – rozhliadni sa

 • dbať na vlastnú bezpečnosť (kontrola okolia kvôli prípadnému nebezpečiu), zistiť mechanizmus úrazu (čo sa stalo), zistiť počet zranených

Z – zareaguj

 • poskytni prvú pomoc podľa situácie – život zachraňujúce úkony
  • krvácanie (zástava krvácanie – tlak do rany, tlakový obväz, škrtidlo, tamponáda)
  • bezvedomie (oslovenie, zatrasenie, reakcia na podnety; v prípade dýchania zotavovacia/stabilizovaná poloha)
  • dýchanie (pokiaľ zranený nedýcha zahájime kardiopulmonálnu resuscitáciu)

P – premýšlaj

 • zistiť ďalšie okolnosti situácie, pýtať sa na ďalšie skutočnosti (lieky, akútne ochorenia či chronické, alergie, miesto a intenzita bolesti)
Reťaz života

Volanie na tiesňovú linku

155 v prípade úrazu, 112 v prípade dopravnej nehody

av_timer

Kedy VŽDY na tiesňovú linku

pri život ohrozujúcich stavoch (zástava dýchania a krvného obehu, bezvedomie, silné vonkajšie krvácanie)

pri závažných úrazoch hlavy, chrbtice, hrudníku, brucha, panvy

pri dopravných nehodách so zranenými osobami

pri náhlych stavoch (akútny infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, závažná alergická reakcia,…)

pri závažných či rozsiahlych popáleninách

nemožnosť chôdze + neznesiteľná bolesť

perm_phone_msg

Ako volať záchrannú službu 155

KDE?
– mesto/obec
– ulica, číslo, vchod, poschodie
– záchytné body
ČO?
– pri vedomí / v bezvedomí
– dýcha / nedýcha
– nekrváca / krváca
– príznaky….
KOMU?
– vek
– pohlavie
– závažné skutočnosti

smartphone

Aplikácia ZÁCHRANKA

– presná poloha GPS
– jedným tlačidlom privolanie tiesňovej linky
– „Nemôžem hovoriť“ – poslanie dátovej SMS
– mapa automatizovaných externých defibrilátoru
(AED)


 • KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA
 • POUŽITIE AED PRI KPR
 • PRVÁ POMOCI PRI BEZVEDOMIE
 • ZÁSTAVA KRVÁCANIE
 • PRVÁ POMOC PRI POPÁLENINÁCH
 • PRVÁ POMOC PRI ZLOMENINÁCH
 • POSTUP PRVEJ POMOCI PRI AUTONEHODE
 • DUSENIE

Kardiopulmonálna (alebo kardiopulmonálno-mozgová) resuscitácia je súbor úkonov, ktoré sa vykonávajú, keď sa zastavia základné životné funkcie – dýchanie a/alebo krvný obeh. Ak je osoba v bezvedomí, je dôležité skontrolovať, či dýcha. Cieľom KPR je odvrátiť klinickú smrť.

Až 80 %zástav srdca bez ohľadu na príčinu má v prvých minútach poruchu srdcového rytmu – komorovú fibriláciu, komorovú tachykardiu. Prostredníctvom AED možno vykonať riadený elektrický výboj nazývaný defibrilácia, ktorý môže obnoviť normálny srdcový rytmus.

Príčiny bezvedomia môžu byť netraumatické (otrava alkoholom, hypoglykémia, epileptický záchvat alebo náhla cievna mozgová príhoda) a traumatické (otras mozgu, pomliaždenie alebo poškodenie lebky a mozgu).

Príčinami krvácania môžu byť dopravné nehody, vážne úrazy na pracovisku (nehody so strojmi, pílami, kotúčovými pílami, …), neopatrné zaobchádzanie s ostrými predmetmi, poranenia po amputácii alebo otvorené zlomeniny. V prípade masívneho krvácania je na záchranu obete najmenej času. Po 1-1,5 minúte masívneho krvácania stratí osoba také veľké množstvo krvi, že záchrána už nie je možná. Preto najprv zastavíme krvácanie a až potom voláme záchrannú zdravotnú službu.

Popáleniny vždy ochladzujte čistou studenou vodou z vodovodu po dobu 20 minút alebo kým neprináša úľavu.

Príčinou zlomenín môžu byť pády, nárazy, úrazy s vysokou energiou (napr. autonehody) alebo tlak na kosti/klby.

V prípade dopravnej nehody zastavíme vlastné vozidlo v bezpečnej vzdialenosti za nehodou (vzdialenosť závisí od miesta nehody). Zabezpečíme vozidlo proti pohybu, zapneme výstražné svetlá a vyberieme kľúče zo zapaľovania. Pred vystúpením z vozidla si oblečieme reflexnú vestu, vezmeme si lekárničku, mobilný telefón a výstražný trojuholník.

Prvým manévrom sú údery medzi lopatky (Gordonov manéver) a stlačenie brucha (Heimlichov manéver). Osoba vykonávajúca manéver stojí za osobou, ktorá sa dusí. Jednu ruku zovrie v päsť a položí ju medzi spodný koniec hrudnej kosti a pupok. Druhou rukou osoba objíme druhú ruku, uchopí päsť druhej ruky a silno zatlačí nahor a dovnútra.