Menu Zavrieť

POSTUP PRI DOPRAVNEJ NEHODE

  • Pri autonehode zastavujeme vlastné auto až za nehodou v bezpečnej vzdialenosti (vzdialenosť záleží na mieste nehody).
  • Vozidlo zaistíme proti pohybu, zapneme výstražné svetlá a vyberieme kľúče zo zapaľovania.
  • Pred vystúpením z vozidla si oblečieme reflexnú vestu, vezmeme lekárničku, mobil a výstražný trojuholník.
  • Pokiaľ sú s nami vo vozidle ďalšie osoby, ktoré nebudú poskytovať prvú pomoc (deti), odvedieme ich z vozidla do bezpečnej vzdialenosti za zvodidlá.
  • Trojuholníkom zviditeľníme miesto nehody – v obci sa umiesťuje 50 m za havarovaným vozidlom (proti smeru jazdy), na rýchlostnej komunikácii následne 100 m.
  • Pokiaľ je to možné, zaistíme proti pohybu havarované vozidlo. Dávajte pozor na nevystrelené airbagy. Do auta lezte radšej cez zadné dvere, zatiahnite ručnú brzdu a vytiahnite kľúčiky zo zapaľovania.
  • Na mieste potom poskytujeme prvú pomoc podľa závažnosti zranení jednotlivých účastníkov dopravnej nehody.
  • Pokiaľ to nie je nutné (masívne krvácanie, zástava dychu) a nehrozí nebezpečenstvo (napr. oheň), potom sa so zranenými v aute nemanipulujeme ani ich z vozidla nevyťahujeme. Iba kontrolujeme životné funkcie a fixujeme hlavu.
  • V prípade dopravnej nehody VŽDY voláme tiesňovú linku 112, pretože u dopravnej nehody je obvykle treba viacej zložiek integrovaného záchranného systému.

Vlastná bezpečnost

vlastná bezpečnosť

Umiestnenie trojuholníka


Algoritmus pomoci pri dopravnej nehode

Algoritmus postupu pr dopravnej nehode