Menu Zavrieť

POUŽITIE AED PRI KPR

Až 80 %srdcových zástav bez ohľadu na vzniku príčiny má prvých minútach poruchu srdcového rytmu – komorovú fibriláciu, komorovú tachykardiu. Prostredníctvom AED je možné dodať kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilácia, ktorý môže obnoviť normálny srdeční rytmus.

Pokiaľ je defibrilácia uskutočnená 3–5 minút od náhleho kolapsu, zvyšuje sa pravdepodobnosť obnovenia srdcového obehu na 50–75 %. Verejný prístup k AED tak predstavuje šancu včasného uskutočnenia defibrilácie pred príchodom záchrannej zdravotnej služby.

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR (AED) 

AED je prístroj s hlasovou navigáciou, ktorý dokáže pomôcť zachrániť osobu pri náhlej zástave krvného obehu pomocou defibrilačného výboja. AED je mikroprocesorom riadený prístroj, ktorý môžu obsluhovať ako nevyškolený, tak trénovaný záchranci. AED pomáha obnoviť normálny rytmus srdca.

Zistite si, kde vo Vašom okolí je najbližšie AED!

POSTUP KPR S AED

 • Kontrola okolia
 • Oslovenie, zatrasenie
 • Záklon hlavy a kontrola dýchania
 • Volanie na tiesňovú linku 155/112 a prinesenie AED
 • Nalepenie AED a počúvanie pokynov
 • 30:2 resuscitácia do príjazdu ZZS

Kontrola okolia

Rozhliadni sa a prípadne odstráň nebezpečenstvo (myslíme na vlastnú bezpečnosť).

Oslovenie, zatrasenie

Nahlas zraneného oslovíme: „Haló pane/pani, počujete ma?“

Pokiaľ osoba nereaguje → pristúpime a zatrasieme za obe ramená.

Spriechodnenie dýchacích ciest a kontrola dýchania

Spriechodnenie dýchacích ciest a kontrola dýchania

Urobíme záklon hlavy smerom dozadu.

Kontrolujeme dýchanie ideálne 7 sekúnd, maximálne však 10 sekúnd.

 • oko

  pozorujeme zdvíhanie a klesanie hrudníka

 • vzduch

  cítime na tvári vydychovaný vzduch

 • ucho

  slyšíme nádech a výdech

!!! Pozor na tzv. agonálne dýchaní („kaprové dýchanie“). Vyskytuje sa u viac ako 50 %osôb so srdcovou zástavou. Tzv. terminálne agonálne dýchanie je sprevádzané nádychmi v nápadne dlhých intervaloch („občas sa nadýchne”), pripomína dýchanie kapra po vytiahnutí z vody. Agonálne dýchanie je považované za známku srdcovej zástavy a vyžaduje okamžité zahájenie resuscitácie.

Volanie na tiesňovú linku 155/112 a prinesenie AED

Použijeme hlasitý odposluch.

Nikdy neskladáme hovor ako prvý.

Čakáme na otázky.

KDE sa nachádzame?

ČO sa stalo?

KOMU sa to stalo?

Operátor môže oznámiť, že v blízkosti sa nachádza AED

Pokračuj v poskytovaní KPR podľa možnosti v pomere 30:2 do ďalšej analýzy rytmu, ktorá sa spustí automaticky za 2 min.

Pokiaľ nie je možné podanie záchranných vdychov, vykonávame iba kompresie hrudníku.

Pamätajte na to, že štandardne AED môžete používať pre nedýchajúce osoby staršie ako 8 rokov a o minimálnej váhe 25 kg. Niektoré defibrilátory však umožňujú prepnúť do tzv. detského režimu. Aj ten môže byť použitý laikom. Ak potrebujete defibrilovať dieťa od 1 roku do 8 rokov veku a vaše AED nemá detský režim, môžete použiť štandardný režim pro dospelých, ale dbajte na to, aby nedošlo k vzájomnému dotknutiu elektród.

Prinesenie AED a zapnutie

Použitie AED nemá prednosť pred vykonávaním KPR. Pokiaľ si na mieste sám, neopúšťaj pacienta, pokiaľ nie je AED dostupné v tvojej bezprostrednej blízkosti, vykonávaj kvalitnú KPR.

Zahájte resuscitáciu a medzitým požiadajte ostatných prítomných o prinesenie AED. Zapnete AED a postupujte podľa vizuálnych nebo zvukových pokynov.

Nalepenie elektród

Odstráňte odev okolo hrudníka postihnutého. Uistite sa, že hrudník osoby je suchý, prípadne ho osušte.

Nalep elektródy podľa obrázku na odhalený hrudník pacienta, pokiaľ je to možné, neprerušuj behom lepení elektród srdcovú masáž.

Elektródy sa po nalepení nesmú navzájom dotýkať. Štandardne jednu elektródu nalepíme vpravo od hrudnej kosti pod kľúčnu kosť, druhú elektródu na ľavú bočnú časť hrudníku smerom do podpazušia tak, aby bol stred elektródy približne v úrovni prsní bradavky (anterolaterálna pozícia).

Pokyn „ANALÝZA SRDECOVÉHO RYTMU“

V priebehu analýzy rytmu preruš KPR a skontroluj, že sa nikto pacienta nedotýka. Dotyk môže prerušiť analýzu AED. Ostatných prítomných nahlas upozorníme a tiež použijeme gesto „Nedotýkam sa.“

Pokyn „ODPORÚČA SA VÝBOJ“

Odporúča sa výboj – Skontroluj, či sa pacienta nikto nedotýka a stlač blikajúce tlačidlo k podaniu výboja.nikdo nedotýká a stiskni blikající tlačítko k podání výboje.

Akonáhle je výboj podaný, zaháj znovu KPR a pokračuj do ďalšej analýzy rytmu, ktorá sa spustí automaticky za 2 min.

Pokyn „VÝBOJ NIE JE ODPORÚČENÝ“

Výboj nie je odporučený – Pokračuj v poskytovaní KPR do ďalšej analýzy rytmu, ktorá sa spustí automaticky za 2 min.

Pokyn „ZAČNITE S KPR“