Menu Zavrieť

PRVÁ POMOC PRI BEZVEDOMÍ

Príčiny bezvedomí

 • neúrazové – napr.. otrava alkoholom, hypoglykémia, epileptický záchvat, cievna mozgová príhoda
 • úrazové – otras mozgu, pomliaždenie či poškodenie lebky a mozgu

POSTUP PRVEJ POMOCI PRI BEZVEDOMÍ

 • Kontrola okolia
 • Oslovenie, zatrasenie
 • Spriechodnenie dýchacích ciest + kontrola dýchania
 • Zrovnanie tela postihnutého + prehľadanie vreciek
 • Uloženie do stabilizovanej polohy
 • Volanie na tiesňovú linku 155

Kontrola okolia

Rozhliadneme sa a prípadne odstránime nebezpečie (myslíme na vlastnú bezpečnosť).

Oslovenie, zatrasenie

 • Nahlas zraneného oslovíme: „Haló pane/pani, počujete ma?“
 • Pokiaľ osoba nereaguje → pristúpime a zatrasieme za obe ramena.

Spriechodnenie dýchacích ciest a kontrola dýchania

 • Hranu dlane položíme na čelo a dva prsty dáme pod bradu.
 • Urobíme záklon hlavy smerom dozadu.
 • Kontrolujeme troma zmyslami dýchanie ideálne 7 sekúnd, maximálne však 10 sekúnd.
 • oko

  pozorujeme zdvíhanie a klesanie hrudníka

 • vzduch

  cítime na tvári vydychovaný vzduch

 • ucho

  slyšíme nádech a výdech

Zrovnanie tela postihnutého + prehľadanie vreciek

 • Skontrolujeme vrecká a varovné známky – či nemá postihnutý na tele či opasku inzulínovú pumpu, prípadne vo vrecku inzulínové pero apod.
 • Upravíme končatiny.
 • Otočíme postihnutého na bok smerom k sebe. Zrovnáme ruku pod hlavou a urobíme záklon hlavy kvôli zaisteniu priechodnosti dýchacích ciest.

Uloženie do stabilizovanej polohy

 • Uloženie do stabilizovanej polohy
 • Vždy sa ubezpečíme, aby hlava bola v záklone a osoba stále dýchala.
 • Dýchanie kontrolujeme aspoň 1x za minútu.

Volanie na tiesňovú linku 155/112

 • Použijeme hlasitý odposluch.
 • Nikdy neskladáme hovor ako prvý.
 • Čakáme na otázky.

Algoritmus prvej pomoci pri bezvedomí

postup stabilizovanej polohy

Úrazové bezvedomie

3V

V prípade úrazového bezvedomia NIKDY nedávame postihnutého do stabilizovanej polohy. V týchto prípadoch existuje vysoké riziko poranenia chrbtice, hlavy, panvy, a preto sa zraneným nemanipulujeme, iba zaisťujeme priechodnosť dýchacích ciest záklonom hlavy a čakáme do príjazdu záchrannej zdravotnej služby.