Menu Zavrieť

ZÁSTAVA KRVÁCENIA

Príčiny krvácania

 • dopravné nehody
 • vážne úrazy na pracovisku (úrazy u strojov, píl, cirkulárky,…)
 • neopatrnosť pri ostrých predmetoch
 • amputační poranenia
 • otvorené zlomeniny

POZOR!

V prípade masívneho krvácania je najmenej času na záchranu postihnutého. Po 1-1,5 min. masívneho krvácania človek stratí také množstvo krvi, že už nie je možná záchrana. Preto najskôr zastavujeme krvácanie a až potom voláme záchrannú zdravotnú službu. Obecne na zástavu krvácania funguje tlak. Podľa miesta úrazu máme 4 možnosti, ako krvácanie zastaviť, tzv. 4T:

 • tlak do rany
 • tlakový obväz
 • turniket (škrtidlo)
 • tamponáda (wound packing)

POSTUP PRVEJ POMOCI PRI KRVÁCANÍ

 • Kontrola okolia
 • Tlak priamo na ranu vlastnou rukou / prstami
 • Použitie rukavíc
 • Tlak do rany (tlakový obvaz, turniket, tamponáda)
 • Protišokové opatrenia
 • Volanie na tiesňovú linku 155

Kontrola okolia

 • Rozhliadnuť sa, či nehrozí nebezpečenstvo a zaistenie zdroja úrazu (vypnutie stroje, odloženie ostrých predmetov atď.).
 • Použijeme jednorazové rukavice, prípadne inú alternatívu (igelitový sáčok, igelitová taška apod.)

Tlak priamo na ranu vlastnou rukou / prstami

Zranenú osobu požiadame, aby si na ranu pritlačila vlastnou rukou či prstami (podľa veľkosti rany).

Použitie rukavíc

Pokiaľ si zranená osoba tlačí priamo do rany, použijeme jednorazové rukavice nebo alternatívu (igelitovou tašku, …).

Tlak do rany

Zatlačíme do krvácajúcej rany priamo rukou nebo prstami a vyvíjame tlak.

Tlakový obväz

 • Jedno nerozvinuté obvínadlo vložíme priamo do rany a druhým vytvoríme tlak obviazaním. Ideálne je použiť jedno klasické hydrofilné a druhé elastické.
 • Pokiaľ obväz presakuje (krv sa dostáva von na hornú časť obvínadla), pevne zatlač vlastnými rukami na ranu cez obväz.

Turniket (škrtidlo)

 • Používame pri devastačných a amputačných poraneniach, nebo pokiaľ nedokážeme tlakom či tlakovým obväzom zastaviť krvácanie.
 • Turniket používame vždy jen na hornú časť končatiny (stehno, paže nad lakťom) nad ranou.
 • Správne naložený turniket (škrtidlo) je, pokiaľ rana prestala krvácať.
 • Pri použití turniketu (škrtidla) uvedieme čas, kedy bol aplikovaný, aby bol tento údaj dostupný pre záchranárov.

Tamponáda – Wound Packing

 • Využívame hlavne v mieste, kde nie je možné použiť turniket či tlakový obväz (napr. triesla, podpazušie).
 • Využívame na hlboké rany či devastačné poraneniach s veľkou hĺbkou.
 • Odhalíme miesto rany a postupne vyplňujeme ranu obvínadlom či gázou tak, aby obvínadlo vyplnilo celý priestor rany.
 • Následne na ránu cez vytampónovaný obväz vyvíjame tlak.

Protišokové opatrenia

 • Osobu ošetrujeme vždy v polohe vsede nebo vleže.
 • Pokiaľ je osoba bledá, malátna, unavená či je jej na zvracanie, potrebujeme volať na tiesňovú linku 155.
 • Pokiaľ je zranenej osobe zima, prikryjeme ju izotermickou fóliou z lekárničky alebo dekou či oblečením (napr. bunda, mikina).

Volanie na tieňovú  linku 155/112

 • Použijeme hlasný odposluch.
 • Nikdy neskladáme hovor ako prvý.
 • Čakáme na pokyny a otázky.

Algoritmus prvej pomoci pri krvácaní

Postup zástavy